Instalacje Elektryczne

Wykonujemy:
-Instalacje Elektryczne w budynkach i budowlach (usługowych,biurowych, pensjonatowych, rekreacyjnych i jednorodzinnych, wiatach ).
-instalacje monitoringu
-sieci komputerowych
-instalacje alarmowe
-instalacje przyzywowe
-instalacje odgromowe
-oświetlenie zewnętrzne
-przyłącza energetyczne
-zasilanie placu budowy
Wykonujemy projekty budowlane oraz wizualizacje świetlne

error