PROJEKTY BUDOWLANE

Wykonujemy:

PROJEKTY BUDOWLANE-Domki Jednorodzinne, domki letniskowe, prnsjonaty, budynki usługowe,wielorodzinne,place zabaw, wiaty, garaże.

WZ-dokumenty do uzyskania warunków zabudowy

EKSPERTYZY TECHNICZNE

PROJEKTY PRZYŁĄCZY-kanalizacja elektryka, zasilanie placu budowy

DOKUMENTY DO ODBIORU BUDYNKÓW

Pełnienie nadzoru autorskiego
części budowlanej, elektrycznej, sanitarnej

error